Tradition, erfarenhet och förnyelse

Våra medarbetare kommer från långvariga ledande befattningar inom näringsliv och för-
valtning vilket innebär att vi kan hantera långt fler frågeställningar än en traditionell för-
valtare.

Vår spetskompetens finns ekonomi, upphandlingsprocesser samt projektledning. Genom
vårt väl utvecklade nätverk av partners kan vi dessutom hantera de flesta förekommande
frågor för en förening. Vi hanterar frågor av specifik teknisk, legal eller skattemässig natur.

 

Vi är jordnära, pragmatiska och söker i varje situation praktiska och ändamålsenliga
lösningar.

Tessinparken

Vi skiljer oss från de flesta förvaltare genom vårt personliga engagemang och proaktiva
förhållningsätt till våra kunder. Vi skiljer oss också genom vår bredd och mångfald.

Vår målsättning är att genom ett aktivt partnerskap, komplett tjänsteutbud och lång-
siktighet skapa ett tryggt, kvalitativt och ekonomiskt boende samt ett bestående värde
på föreningens fastighet.

Vi är specialiserade på bostadsrättsföreningar. Våra tjänster omfattar allt från ekonomisk
förvaltning med lösningar helt anpassade till en bostadsrättsförenings behov till mera
kvalificerade konsulttjänster.

Vi erbjuder våra kunder en helhetslösning anpassad efter bostadsrättsföeningars behov.
Vår bas är ekonomisk förvaltning samt förenings- och medlemsadministration. Genom
vår bakgrund, kompetens och erfarenhet kan vi dock erbjuda så mycket mer.

Vi inbjuder er till att uppleva skillnaden