Vår inriktning är bostadsrättsföreningar

Vi på Laguare BoRätt har lång och gedigen erfarenhet av ekonomisk
förvaltning och genomförande av upphandlingar, generellt och inom fastighetsbranschen.

Mångårigt styrelsearbete, inom näringsliv och bostadsrättsföreningar,
gör dessutom att vi har en grundläggande förståelse för en styrelses
situation.

Tradition

Erfarenhet

Förnyelse