Tjänster, Byggadministration

Upphandlingar


Vi tillhandahåller samtliga tjänster i samband med en upphandlingsprocess.

Vi tar fram administativa föreskrifter och tekniska rambeskrivningar. Allt i enlighet med
de normer och standars som existerar.

Vi skriver anbudsformulär och hanterar hela processen, inklusive urval av leverantörer
och rekommendationer enligt överenskommna kriterier.

Vid behov använder vi oss av våra partners i specifika frågeställningar.

Projektledning

I samband med projekten företräder vi föreningen som ombud. Vi säkerställer att planer
tas fram och deltar i byggmöten.

Vi tillser att den ekonomiska uppföjlningen fungerar och i vår kvalitetssäkringsprocess
arbetar vi i ett nära samarbete med styrelsen så att full insyn garanteras.

Vi förser styrelsen med relevant information över projektets framskridande och tillser
att medlemmarna hålls informerade om väsentlig delar av projektet.