Tjänster, Teknisk förvaltning

Vi kan erbjuda er följande tjänster


Upphandling tecknande av avtal

Attest av löpande räkningar

Underhåll av teknisk dokumentation

Upprättande av löpande underhållsplaner

Förande av loggbok över reparationer

Fastighetsskötsel

Rondering

Jourtjänst - dagtid

Jourtjänst - 24 timmars service

Fastighetsägarens egenkontroll