Några exempel på uppdrag vi genomfört

Byggadministration


Rekonstruktion och fullföljande av stambytesprojekt

Projektledning av projekt för mögelsanering

Projektledning för byte av elstammar till 3 fas

Projektledning för byte av hissystem

Ombyggnad av källarutrymmen till bostadsytor

Utredningar och föreningsstöd

Utredning och planering av ett komplett renoveringsobjekt omfattande, dränering,
fasadrenovering, fönsterbyte, elsystem, fjärrvärmeoptimering och ventilationsfrågor.


Utredning för disponering av vinds- och källarutrymmen


Informationsstrategier i samband med större renoveringar


Byte av bredbandsleverantör