Tjänster, Utredningar

Vi utför större utredningar av strategisk karaktär avseende en förenings långsiktiga behov
av större förbättringar, renoveringar och ombyggnader där fokus ligger på de ekonomiskt
väsentliga investeringar som påverkar fastighetens skick och kvalitén i boendemiljön

Vi utför affärsmässig och finansiell rådgivning, upphandling av lån, krediter, försäkringar
och medelsplacering. Vi utför analyser och ger rekommendationer till åtgärder

Vi agerar som stöd till styrelsen för förbättring av fastighetens lönsamhet och i skapandet
av ett tryggt och ekonomiskt boende

Vi strukturerar upp och närvarar vid styrelsemöten och årsstämma samt hanterer styrelsens
formalia arbeten

Vi hjälper till med omfinansiering med lyft av föreningens lån till medlemarna

Vi upprättar långsiktiga underhållsplaner